.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην παρούσα σελίδα, υπάρχουν όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης στα οποία συμπεριλάβαμε με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, όχι μόνο το αρχαίο κείμενό τους, αλλά και την ερμηνεία από δύο μεγάλους πανεπιστημιακούς καθηγητές Θεολογίας του περασμένου αιώνος, τους Ι.Κολιτσάρα & Π.Τρεμπέλα