.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

 Στην παροῦσα σελίδα, ὑπάρχουν τὰ 27 βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης στὸ ἀρχαῖο κείμενὸ τους καὶ τὴν ἑρμηνεία ἀπὸ δύο μεγάλους πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς Θεολογίας τοῦ περασμένου αἰῶνος, τοὺς Ι.Κολιτσάρα & Π.Τρεμπέλα