.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, εμπλουτίσαμε την παρούσα σελίδα με όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στο αρχαίο κείμενό τους και την ερμηνεία τους από τους Ι.Κολιτσάρα & Π.Τρεμπέλα