.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Στην παρούσα σελίδα, υπάρχουν όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης στο αρχαίο κείμενό τους και την ερμηνεία από δύο μεγάλους πανεπιστημιακούς καθηγητές Θεολογίας του περασμένου αιώνος, τους Ι.Κολιτσάρα & Π.Τρεμπέλα