.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, θα εμπλουτισθεί η παρούσα σελίδα με όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στο αρχαίο κείμενό τους και την ερμηνεία τους από τους Ι.Κολιτσάρα & Π.Τρεμπέλα