.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού, θα εμπλουτισθεί η παρούσα σελίδα με όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο αρχαίο κείμενό τους και την μετάφρασή τους στην νεοελληνική ανά χωρίο.