.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Ἡ παροῦσα σελίδα περιλαμβάνει τὰ 49 βιβλία τῆς Παλαιὰς Διαθήκης, στὸ ἀρχαῖο κείμενὸ τους καὶ τὴν ἑρμηνεία ἀπὸ δύο μεγάλους πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς Θεολογίας τοῦ περασμένου αἰῶνος, τοὺς Ι.Κολιτσάρα  &  Π.Τρεμπέλα