.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο αρχαίο κείμενό τους και την ερμηνεία από δύο μεγάλους πανεπιστημιακούς καθηγητές Θεολογίας του περασμένου αιώνος, τους  Ι.Κολιτσάρα  &  Π.Τρεμπέλα