.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


 "Το κακό, οὔτε φυσικὴ ὕπαρξη ἔχει, ἀλλὰ οὔτε καὶ κανένας εἶναι ἐκ φύσεως κακός. Γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν ἔπλασε τίποτε κακό. Ὅταν κανεὶς ἐπιθυμήσει τὸ κακό, τότε τὸ ἀνύπαρκτο ἀρχίζει καὶ γίνεται ὑπαρκτό, ὅπως τὸ θέλει ἐκεῖνος πού τὸ κάνει. Πρέπει λοιπὸν μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀμελοῦμε τὴ συνήθεια τοῦ κακοῦ. Γιατὶ εἶναι πιὸ δυνατὴ ἡ φύση τοῦ καλοῦ ἀπὸ τὴ συνήθεια τοῦ κακοῦ. Καὶ τοῦτο γιατὶ τὸ καλὸ ὑπάρχει, ἐνῶ τὸ κακὸ δὲν ὑπάρχει, παρὰ μόνο ὅταν τὸ πράττουμε".

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικὴς"


"Όταν ο Θεός Θέλει να Ελεήσει κάποιον, Εμπνέει κάποιον άλλον να προσευχηθεί για αυτόν, και Τον Βοηθάει μέσω αυτής της προσευχής."

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Kάθε μέρα βλέπε τά δῶρα τοῦ Θεοῦ καί λέγε "Εὐχαριστῶ" στόν Θεό. Εὐχαριστεῖς τόν Θεό πού μπορεῖς νά περπατᾶς; 

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

Σκέπασε τον αμαρτάνοντα, όταν δεν έχεις απ' αυτό πνευματική ζημία. Έτσι και αυτόν τον κάνεις να έχει θάρρος στον αγώνα του και εσένα σε στηρίζει το έλεος του Κυρίου σου. Στήριζε με το λόγο σου τους ασθενείς και αυτούς πού έχουν λυπημένη καρδιά και, όσο στο χέρι σου έχεις υλικά αγαθά, ελέησε τους και θα σε υποστηρίξει η δύναμη του Θεού που συντηρεί τα πάντα. Να μοιράζεσαι τη λύπη των ανθρώπων πονώντας γι' αυτούς στην προσευχή σου, με όλη σου την καρδιά και θ' ανοίξει μπροστά στις ικεσίες σου η πηγή του ελέους του Θεού.

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Ἡ Χάρη του Θεοῦ ἐγκαταλείπει τον ἀμετανόητο ἄνθρωπο, γιατί αὐτός περιφρόνησε τον πλοῦτο της χρηστότητας, της ἀνοχῆς καί της μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ".

Ἡ μὲν Χάρη τοῦ Θεοῦ προσκαλεῖ τὸν καθένα μᾶς, διαφωτίζει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἡ δὲ θέληση μᾶς δέχεται τὴν εἴσοδο καὶ ἀνάπαυση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα μᾶς, καὶ συνεργεῖ στὴν διάνοιξη τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς μᾶς. Ἡ σωτηρία λοιπὸν ξεκινάει ἀπὸ τὴ Χάρη, μορφοποιεῖται ἀπὸ τὴ θέληση μᾶς καὶ τελειοποιεῖται ἀπὸ τὴ Χάρη ἡ ὁποία τὴ στεφανώνει. Ἡ παραβολὴ τοῦ Σπορέα εἶναι πρόσφορο παράδειγμα. Ὁ σπορέας (Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς) ἔσπειρε, ἡ ἀγαθὴ γῆ (τὸ εἶναι μᾶς, ἡ καρδιὰ μᾶς) δέχθηκε, ὁ δὲ Θεὸς αὔξησε καὶ εὐλόγησε. Ὥστε εἶναι ἀνάγκη νὰ θέλουμε νὰ σωθοῦμε, γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.


Ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσκοπος Πενταπόλεως


Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας, η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλὴ τον Χριστό. Έτσι μόνο θ' αποκτήσουμε την Χάρη, τον Ουρανό, την Αιώνια Ζωή.

Οι περισσότεροι έρχονται εδώ και μου λένε: - "Κανείς δεν με θέλει, είμαι άχρηστος, δεν με καταλαβαίνουν, δεν μ' αγαπούν". Τους εξηγώ τότε «όλα αυτά προέρχονται από τον εγωισμό. Όταν στραφείς προς το Θεό, δεν ζητάς τίποτε, δεν είσαι ανικανοποίητος, κι' είσαι με όλα και με όλους ευχαριστημένος. Τους αγαπάς τότε όλους κι' εκείνοι σ' αγαπούν. Κι' αυτό εξαρτάται από εσένα, διότι ενώθηκες με τον Θεό».

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης